ФВМ грб


Булевар особођења 18, 11000 Београд; Тел.: +381 11 2685 653; Е-mail: namirnice@vet.bg.ac.rs


З А П О С Л Е Н И

  НАСТАВНИЦИ
   
  Шеф Катедре

Декан Факултета
Др Владо Теодоровић
редовни професор
биографија - сurriculum vitae

научна област: хигијена и технологија меса
e-mail: vteodorovic@vet.bg.ac.rs

   

Др Неђељко Карабасил
ванредни професор
биографија - сurriculum vitae

научна област: хигијена и технологија меса
e-mail: nedja@vet.bg.ac.rs

   

Др Мирјана Димитријевић
ванредни професор
биографија - сurriculum vitae

научна област: хигијена и технологија меса
e-mail: mirjana@vet.bg.ac.rs

   

Др Снежана Булајић
ванредни професор
биографија - сurriculum vitae

научна област: хигијена и технологија млека
e-mail: snezab@vet.bg.ac.rs

   

Др Драган Василев
доцент
биографија - сurriculum vitae

научна област: хигијена и технологија меса
e-mail: vasilevd@vet.bg.ac.rs

   

Др Радослава Савић Радовановић
доцент
биографија - сurriculum vitae

научна област: хигијена и технологија млека
e-mail: mimica@vet.bg.ac.rs

   

Др Силвана Стајковић
доцент
биографија - сurriculum vitae

научна област: хигијена и технологија меса
e-mail: silvana@vet.bg.ac.rs

   
   
 

АСИСТЕНТИ

 

 

   

Др Никола Чобановић
асистент
биографија - сurriculum vitae

научна област: хигијена и технологија меса
e-mail: cobanovic.nikola@vet.bg.ac.rs

   

Др Невена Илић
асистент
биографија - сurriculum vitae

научна област: хигијена и технологија меса
e-mail: nevena.ilic@vet.bg.ac.rs

   

Др Тијана Ледина
асистент
биографија - сurriculum vitae

научна област: хигијена и технологија млека
e-mail: tijana.ledina@vet.bg.ac.rs

   

Бранко Сувајџић, ДВМ
асистент
биографија - сurriculum vitae

научна област: хигијена и технологија меса
e-mail: brankos@vet.bg.ac.rs

   
   
  СТУЧНИ САРАДНИЦИ
   
   

Др Милијана Бабић
стручни сарадник
биографија - сurriculum vitae

e-mail: milijana.babic@vet.bg.ac.rs

   
   
  TEHNIČKO OSOBLJE
   
 

 

Ђорђе Диковић

 

 

Радојка Младеновић

 

 

Милка Јовановић

 

 

Јасмина Дунђерски

   

 

web
counter
 


Ажурирано: 11.01.2019.                   | o презентацији | мапа | линкови | 
Copyright © 2003  Катедра за хигијену и технологију намирница анималног порекла. Сва права задржана.