ФВМ грб


Булевар особођења 18, 11000 Београд; Тел.: +381 11 2685 653; Е-mail: namirnice@vet.bg.ac.rs


О НАМА

Катедра за хигијену и технологију намирница анималног порекла је наставна и научна јединица Факултета ветеринарске медицине у Београду која је одговорна за две уже научне области (1-Хигијена и технологија меса; 2-Хигијена и технологија млека), као и наставне предмете који се односе на ове области. Наставно, стручно и техничко особље Катедре, настоји да сталним унапређењем свог рада, обезбеди студентима свих видова студија Факултета ветеринарске медицине, али и колегама из праксе, најновије информације и трендове из области хигијене и технологије намирница анималног порекла.
   
За наставне и научне активности, Катедра располаже са великом предаваоницом за теорисјку наставу (капацитет 120 места), малом предаваоницом/вежбаоницом (капацитет 16 радних места), вежбаоницом за практичан рад (капацитет 24 раднa места), затим лабораторијама за 1-сензорска испитивања, 2-паразитолошка испитивања, 3-микробиолошка испитивања, 4-физичко-хемијска испитивања, као и радионицом за израду производа од меса
   
Од момента оснивања Факултета ветеринарске медицине, наша Катедра, преко седамдесет година активно учествује у образовању дипломираних ветеринара, данас доктора ветеринарске медицине. Колектив Катедре има одличне односе са индустријом хране и настоји да кроз апликативну наставу својим студентима приближи аспект хигијене и технологије намирница и примену стечених знања и вештина у пракси.
   

 

web
counter
 


Ажурирано: 08.05.2014                 | o презентацији | мапа | линкови | 
Copyright © 2003  Катедра за хигијену и технологију намирница анималног порекла. Сва права задржана.