ФВМ грб


Булевар особођења 18, 11000 Београд; Тел.: +381 11 2685 653; Е-mail: namirnice@vet.bg.ac.rs


Н А С Т А В А

Катедра за хигијену и технологију намирница анималног порекла изводи наставу на следећим студијским програмима:

- Интегрисане основне и дипломске студије
- Специјалистичке академске студије
- Ужа специјализација
- Докторске студије

 

УЏБЕНИЦИ

УЏБЕНИЦИ

ИНТЕГРИСАНЕ ОСНОВНЕ И ДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
(детаљније)

Обавезни предмети:
- Хигијена и технологија меса
- Хигијена и технологија млека
- Основе хигијене намирница анималног порекла
- Контрола намирница анималног порекла

Изборна област:
- Производња и прерада меса
- Производња и прерада млека
- Интегрисани системи контроле намирница
- Квалитет намирница
- Анализа намирница
- Хигијена и технологија рибе
- Хигијена и технологија меса дивљачи
- Хигијена и технологија меса живине и јаја
- Хигијена меда
- Функционална храна

 
     

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (детаљније)

Изборни предмети:
- Састав и особине намирница анималног порекла
- Методе испитивања намирница анималног порекла
- Безбедност намирница анималног порекла

УЖА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА (детаљније)

- Микробиологија намирница
- Хигијена и технологија намирница

 

 

 

 
     

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ (детаљније)

Изборни предмети (IV семестар):
- Примарна производња намирница анималног порекла
- Методе испитивања намирница
- Алиментарне инфекције и интоксикације
- Хемијски и физички загађивачи намирница анималног порекла

Изборни предмети (V семестар):
- Квалитет и нутритивна вредност намирница анималног порекла
- Научне основе интегрисаног система безбедности хране
- Конзервисање намирница физичким и хемијским методама
- Конзервисање намирница биолошким методама

     
Наши студенти:
Постдипломске докторске студије
Хигијена и технологија намирница
 

 

 


Ажурирано: 29.12.2014                   | o презентацији | мапа | линкови | 
Copyright © 2003  Катедра за хигијену и технологију намирница анималног порекла. Сва права задржана.