ФВМ грб


Булевар особођења 18, 11000 Београд; Тел.: +381 11 2685 653; Е-mail: namirnice@vet.bg.ac.rs


КОНТИНУИРАНА EДУКАЦИЈА

Континуирана едукација подразумева све облике усавршавања који се организују на Катедри за хигијену и технологију намирница анималног порекла, независно од постдипломских студија, а у организацији Центра за континуирану едукацију Факултета ветеринарске медицине у Београду. Ова активност обухвата курсеве, предавања, семинаре, индивидуални или групни рад, консултације, као и друге облике унапређења знања и вештина за докторе ветеринарске медицине и друге стручњаке који раде у области хигијене и технологије намирница.

За све информације можете нас контактирати на E-mail.

Катедра има претходно припремљене програме за које постоји стално интересовање полазника. Такође, теме и програми едукација се формирају и сходно захтевима кандидата.
  HACCP - креирање, примена и провера система
Статус курса: Јавни, "In house"
Трајање: три дана
 
Програм способности чула, обука и тренинг лица за сензорну анализу хране
Статус курса: Јавни, "In house"
Трајање: два дана
  Познавање врста риба, оцена свежине и паразити риба
Статус курса: Јавни, "In house"
Трајање: један дан
  Примена и оцена услова добробити животиња у кланици
Статус курса: Јавни, "In house"
Трајање: један дан
  Месо дивљачи - квалитет и безбедност
Статус курса: Јавни, "In house"
Трајање: један дан
 
Микробиолошки критеријуми за храну и примена Правилника о микробиолошким критеријумима за храну
Статус курса: Јавни, "In house"
Трајање: један дан
 
Критеријуми хигијене у процесу производње меса и производа од меса и узорковање
Статус курса: Јавни, "In house"
Трајање: један дан
 
Одређивање јединице леталности (F вредности) поступака топлотне обраде производа од меса
Статус курса: Јавни, "In house"
Трајање: један дан

 

web
counter
 


Ажурирано: 03.04.2014                 | o презентацији | мапа | линкови | 
Copyright © 2003  Катедра за хигијену и технологију намирница анималног порекла. Сва права задржана.